Recent content by Bvsel

  1. B

    Hvordan ser man om whitelist søknad venter, avslått eller har blitt godkjent?

    Hvordan ser man om whitelist søknad venter, avslått eller har blitt godkjent?